A A A

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej!


Tak się zaczęło .........

Dom Dziecka w Komarnie został powołany do życia w dniu 01.08.1997r. przez Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Położony w Gminie Konstantynów we wsi Komarno, a powstał na bazie mieszkań które miały służyć pracownikom Szkoły Podstawowej w Komarnie. W trakcie realizacji inwestycji zmieniono jednak przeznaczenie obiektu na Dom Dziecka.

Pierwsi wychowankowie przybyli 18.10.1997r. Dzieci trafiły z Zespołu Placówek Opiekuńczych w Międzyrzecu Podlaskim. Od roku 1999 organem prowadzącym jest Powiat Bialski.
Do roku 2001 w placówce przebywało 30 wychowanków. W związku z likwidacją drugiego domu w Międzyrzecu Podlaskim i skierowaniu pozostałych wychowanków do Komarna liczba wychowanków znacznie wzrosła.

Dom Dziecka w Komarnie  na owe czasy był jedyną placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, który zapewniał całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Obejmował opieką dzieci od urodzenia do pełnoletniości.

TAK JEST AKTUALNIE- ZMIANY NASTĄPIŁY OD 01.01.2013R.

W związku z nową ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.Nr 149.poz.887) zmieniła się struktura dotychczas funkcjonującego Domu Dziecka w Komarnie

W związku z Uchwałą Nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28.12.2012r. Dom Dziecka w Komarnie został przekształcony w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wyniku czego zostały wyodrębnione Placówki opiekuńczo- wychowawcze w Komarnie, Szachach oraz Janowie Podlaskim. Nowym jednostkom organizacyjnym zostały nadane statuty oraz regulaminy organizacyjne.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie obejmuje obsługę ekonomiczno administracyjną i organizacyjną prowadzonych wyodrębnionych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą w Komarnie, Komarno 13, 21-543 Konstantynów, dla 30 wychowanków.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą w Szachach, Szachy 22b, 21-570 Drelów, dla 14 wychowanków
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą w Janowie Podlaskim, ul. Konopnickiej 21, 21-505 Janów Podlaski, dla 12 wychowanków.

Dyrektor Domu Dziecka w Komarnie z dniem 01 stycznia 2013r.stał się Dyrektorem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych natomiast w każdej  Placówce  Opiekuńczo-Wychowawczych został wydelegowany wychowawca koordynator.

Wszystkich zainteresowanych chcących wesprzeć działalność naszych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prosimy o kontakt lub wpłaty na konto:

Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie.
BS o/Biała Podlaska: 70 8025 0007 0020 9719 2000 0010

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.